Artikel Vathorst Nu 10-10-2008

Kerken met Perspectief!


Je kunt op vele manieren kerken, maar het moet wel perspectlef geven! Vooruitgang, verdieping, belevlng en echtheld Is wat een kerk moet bleden, bleek ult gesprekken die gehouden zljn met Vathorst inwoners. De Volle Evangelle Gemeente Perspectief opende afgelopen zondag 5 oktober feestelijk haar deuren in De Dissel. De gemeente wll naast rlchtlng en verdleping van het geloofsleven vooral een warme gemeenschap zijn, waar iedereen zlch thuis voelt en met levensvragen terecht kan.


Perspectief houdt haar samenkomsten in De Dissel in Hooglanderveen, voor sommigen Vathorstwest. "De Dissel is als gemeenschapsgebouw een ideale plek", vindt gemeenteleider Philip Blom. "Als je midden in de samenleving
wilt staan, is het ook goed om er aanwezig te zijn". De diensten en andere activiteiten zijn nadrukkelijk gericht op de inwoners van Vathorst. Zo start bijvoorbeeld in de herfstvakantie een kinderclub op de woensdagmiddag.


Feestelijke opening


Zondag 5 oktober Yond om 15.00 uur de officiele opening plaats. Er was moderne zang en muziek, een korte prediking, inzegening door de andere predikanten uit Amersfoort en na afloop een feestelijk samenzijn. Ballonnen werden opgelaten en poffertjes stilden aan het eind van de middag de eerste trek. De bijbel is voor Perspeetief het uitgangspunt en heeft ook nu nog actuele antwoorden op tal van levensvragen. Vragen die jonge gezinnen in Vathorst bezighouden, om midden in de samenleving dagelijks de juiste beslissingen te nemen. Dat vraagt verdieping, echtheid en antwoorden. Perspectief wil die geven.


Cadeau


De Volle Evangelie Gemeente Perspectief komt elke zondag bij elkaar om Jezus Christus te eren, te dienen en te bedanken voor wat Hij voor hen betekent. Philip Blom: "Leven uit genade is een belangrijk principe, als cadeau voor dit leven. Oat cadeau willen we graag samen met anderen uitpakken en delen." Belangstellenden zijn elke zondag om 10.00 uur welkom in De Dissel, Dis'selplein 6 in Hooglanderveen. Voor kinderen is er een eigentijds programma. Na de dienst is er wekelijks koffie en maandelijks kunnen jongeren er sporten.Marieke van den Heuvel