Nederlands dagblad 29-10-03

Geplaatst op woensdag 29 oktober 2003 09:56 


Gebedskring onder vuur 


Gezamenlijk bidden op het werk in een gebedskring? Het fenomeen is in opkomst, meldde deze krant al eerder. Waren er zeven jaar geleden nog maar acht 'bedrijfsgebedsgroepen' bekend, inmiddels zijn het er 81.In deze groepen zoeken christenen van verschillende pluimage elkaar op. Er wordt gebeden voor elkaar, gedankt voor werkgelegenheid en God gevraagd om de leiding van het desbetreffende bedrijf van wijsheid te voorzien. Veel gemeenten en ministeries hebben gebedskringen, waaronder de hoofdkantoren van grote organisaties als ABN Amro, De Nederlandsche Bank en pensioeninstelling PGGM.


De nieuwste uitgave van Management Team schrijft ook over het fenomeen gebedskring op het werk.


,,In een functioneringsgesprek kun je de schone schijn ophouden. Maar een gebed houdt je een spiegel voor, het is een aanscherping van je geweten'', vertelt Maarten Pijnacker Hordijk, adviseur infrastructuur van voormalig NS-dsochter ProRail en 'motor' achter de gebedsgroepen, in het maandblad. Opvallend is dat aan het bestaan van gebedskringen in een bedrijf vaak weinig ruchtbaarheid wordt gegeven. De deelnemers komen vaak bijeen buiten werktijden in achterafzaaltjes.


Volgens Management Team is het stille opereren van gebedskringen ,,niet onverstandig''. ,,Biddende werknemers worden getolereerd zolang ze het werk niet ophouden, geen geld kosten en collega's niet lastigvallen met hun geloofsijver.''


In het blad vertelt Maarten Pijnacker Hordijk hoe snel deze 'tolerantie' ineens kan omslaan. ,,Ik heb eens per ongeluk een email met een uitnodiging voor deelname aan de gebedskring naar de verkeerde medewerker gestuurd. Die man heeft gedreigd zijn beklag te doen bij de directie. Ik was wel even beduusd van die scherpe reactie.'' 


Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlandse managers niets ziet in een gebedskring. Men weigert ruimte beschikbaar te stellen, waardoor de deelnemers soms naar naburige bedrijven uitwijken. Management Team oppert dat deze afwerende houding niet verstandig is en laat bedrijfsarts Philip Blom van Commit betogen dat een gebedsgroep kan bijdragen aan het welzijn van werknemers. ,,Men heeft in een gebedskring aandacht voor elkaar en de werkomgeving. Dat kan een stabiliserende werking hebben voor medewerkers. Ik kan me ook voorstellen dat werkgevers die dit fasciliteren, bijdragen aan een prettig arbeidsklimaat en waarderingh voor hun medewerkers uitdragen.'' 


Er zijn (Amerikaanse!) onderzoeken die 'bewijzen' dat bedrijven waar veel wordt gebeden, beter presteren.Nederlandse deelnemers aan gebedskringen op het werk zijn over het algemeen een stuk nuchterder. ,,Ik bid voor het inzicht van de raad van bestuur (directie, RU)'', zegt een van hen in Management Team. ,,Maar ik ben nooit bij de raad van bestuur en dus kan ik ook niet nagaan of men dat inzicht krijgt. Dat is een kwestie van overgave.''