Hooglanderveen heeft er een kerk bij

Jarenlang zat de gemeente Perspectief in Schothorst, maar daar komt binnenkort verandering in: vanaf september kerken ze elke zondag in De Dissel. In deze HIK een kennismaking met deze evangelische gemeente en hun gemeenteleider Philip Blom. Een gesprek over bidden, betrokken zijn en samen optrekken.


Philip Blom 49 jaar, combineert in het dagelijks leven zijn werk als bedrijfsarts met de functie van gemeenteleider. De Bijbelse figuur Jacobus is voor hem een voorbeeld. “In Jacobus 2 lees je over de eerste kerk in Jeruzalem, waar Jacobus de leiding had. Daar ging het om woorden en daden. Niet alleen je geloof belijden, maar betrokken zijn met wat er om je heen gebeurt.”


Wat heeft jullie gemeente aan Hooglanderveen te bieden?


Blom: “De Volle Evangelie Gemeente Perspectief is een frisse, actieve gemeente met ruim 150 leden en 60 kinderen. We willen het evangelie delen met alle mensen om ons heen. Ook in Hooglanderveen willen iets laten zien van ons hart en ons dagelijks leven met Jezus Christus.”


Hooglanderveen is een katholiek dorp, wat kunnen wij met een evangelische gemeente?


Uitgaande van respect kunnen katholieken en evangelischen samen optrekken. Zoeken naar eenheid met behoud van identiteit, zo verwoordt Blom dat. “We mogen de liefde van Jezus laten zien en wie Hij is." 


Hoe zijn jullie tot de keuze gekomen om in Hooglanderveen te gaan kerken?


“Zelf kende ik Hooglanderveen en Vathorst eigenlijk niet, tot God mij er een droom over gaf en ik nieuwsgierig werd. Elke keer als ik er voorbij reed, heb ik voor dit ‘bestaande’ en ‘nieuwe dorp’ gebeden. Ik kon en kan er niet voorbij rijden zonder te bidden! Gebed werd actie en dat heeft uiteindelijk geleid tot de keuze van ons als oudstenteam en gemeente om dit voorjaar maandelijks een dienst te houden in De Dissel. En vanaf september wordt dat elke zondag! Iedereen, jong en oud, gelovig of niet, is van harte welkom.”


Is dat gebed nu weer gestopt?


“Nee, dat gaat door, dat pakken we als gemeente op. Ook starten we huisgroepen in Vathorst en Hooglanderveen, mensen die samen bidden voor hun buren. Als er behoefte aan is, bekijken we de mogelijkheden voor christelijke kinderopvang of kinderwerk in de schoolvakanties. Uiteraard stemmen we af en werken we samen met de andere kerken in Hooglanderveen en Vathorst.” 


Warm Welkom


De gemeente voelt zich zeer welkom in de Dissel, ook door het meedenken van de beheerder in het zetten van de eerste stappen. De overige contacten staan in de kinderschoenen. Blom: “Verbindingen leggen, daar heb ik visie voor! Als gemeente willen we zoeken naar hoe we dit gaan vormgeven: betrokkenheid, afhankelijk, een ontdekkingsreis zowel op geloofsgebied als op maatschappelijk terrein.” Inhoudelijk denkt Blom dat de kerk ook veel voor jonge gezinnen kan betekenen. Dertigers die weer op zoek gaan naar geloof en waarheden die mogelijk eerder in hun leven waardevol waren en die ze willen meegeven aan hun kinderen. Blom vervolgt: “Daarvoor zijn ouderen met ervaring nodig. Samen vormen we een gemeente, bij elkaar een huisgezin.” 


Wat betekent deze verandering voor jou en je vrouw persoonlijk?


“Mijn vrouw Saskia en ik hebben als gemeenteleiders bewogenheid om ons voor deze nieuwe plek te gaan inzetten. We willen de komende tijd zoeken naar wat ons als gemeente samenbindt met deze nieuwe omgeving. Dat betekent praten met mensen en hun wensen en behoeften ontdekken. Vathorst en Hooglanderveen: misschien nu nog twee werelden die samen kunnen optrekken en God meer zoeken.”