Bottlebrush 2010

Philip Blom in Durban (Zuid-Afrika)   Afgelopen zomer heeft bedrijfsarts Philip Blom samen met zijn echtgenote Saskia gewerkt in de sloppenwijk Bottlebrush in Durban (Zuid-Afrika). Twee van hun zoons vergezelden hen voor sport en spel met Zuid-Afrikaanse kinderen. Hier het verslag van deze bewogen tijd. lk heb van 1988 tot 1992 als tropenarts gewerkt in een medisch ontwikkelings- en zendingsproject in Zimbabwe. lk woonde in die jaren samen met mijn vrouw Saskia in Afrika, waar onze twee [...]




Health in Bedrijf Mei 2010

Bijzondere werkplekken. Niet iedereen werkt in een kantoor, winkel of fabriek. In Health in Bedrijf (Achmea Vitale) van Mei 2010 vertelt Philip Blom over de keuze van een unieke werkomgeving.




In korte tijd een duurzaam project neerzetten

  Achmea Vitale arts in Durban ACHMEA.NU NR 14 17/07 2010




Bedrijfsarts in Durban

Het waren twee van zijn zonen die Philip Blom op het idee brachten om terug te gaan naar Afrika. "Zij zijn alle twee geboren in Zimbabwe, waar ik in de jaren tachtig werkte als tropenarts. Nu, achttien jaar later, ben ik teruggegaan. Het maakte me heel blij, want Afrika heeft een bijzonder warme plek in mijn hart", aldus Philip.   Langs de Lijn 27e jaargang 9/2010 Scania Production Zwolle B.V.    




Artikel Vathorst Nu 10-10-2008

Kerken met Perspectief! Je kunt op vele manieren kerken, maar het moet wel perspectlef geven! Vooruitgang, verdieping, belevlng en echtheld Is wat een kerk moet bleden, bleek ult gesprekken die gehouden zljn met Vathorst inwoners. De Volle Evangelle Gemeente Perspectief opende afgelopen zondag 5 oktober feestelijk haar deuren in De Dissel. De gemeente wll naast rlchtlng en verdleping van het geloofsleven vooral een warme gemeenschap zijn, waar iedereen zlch thuis voelt en met [...]




Hooglanderveen heeft er een kerk bij

Jarenlang zat de gemeente Perspectief in Schothorst, maar daar komt binnenkort verandering in: vanaf september kerken ze elke zondag in De Dissel. In deze HIK een kennismaking met deze evangelische gemeente en hun gemeenteleider Philip Blom. Een gesprek over bidden, betrokken zijn en samen optrekken. Philip Blom 49 jaar, combineert in het dagelijks leven zijn werk als bedrijfsarts met de functie van gemeenteleider. De Bijbelse figuur Jacobus is voor hem een voorbeeld. “In Jacobus 2 lees [...]




Nederlands dagblad 29-10-03

Geplaatst op woensdag 29 oktober 2003 09:56  Gebedskring onder vuur  Gezamenlijk bidden op het werk in een gebedskring? Het fenomeen is in opkomst, meldde deze krant al eerder. Waren er zeven jaar geleden nog maar acht 'bedrijfsgebedsgroepen' bekend, inmiddels zijn het er 81.In deze groepen zoeken christenen van verschillende pluimage elkaar op. Er wordt gebeden voor elkaar, gedankt voor werkgelegenheid en God gevraagd om de leiding van het desbetreffende bedrijf van wijsheid te [...]




Bid en werk

Philip Blom in Management Team: 'Bid en werk' bron: Management Team jubileumnummer, 10 oktober 2003 Philip Blom, bedrijfsarts vestiging Zwolle, werd onlangs geïnterviewd in een artikel over de functie van bidden en bidkringen op het werk. Philip en ook andere geven hun mening hierover in het jubileumnummer van het tijdschrift Management Team. 'Bid en werk' De gebedskring op het werk is bezig aan een sluipende opmars. Medewerkers ontlenen er betrokkenheid, bevestiging, collegialiteit [...]




'Tenten maken' in Zimbabwe

bron: Kracht van Omhoog 52e jaargang - nummer 3 maart 1988 Onlangs verhuisden ze in verband met een nieuwe baan, twee jonge mensen: Saskia en Philip Blom. Op zichzelf zo bijzonder niet. Of het moest zijn dat ze zich buitenslands vestigden - in Zimbabwe, het vroegere Rhodesie. Maar ook dat is op zichzelf niet nieuw. Het komt in ons landje immers nogal eens voor dat jonge mensen in verband met hun carrière een paar jaartjes in den vreemde door moeten brengen. Uitgezonden door een [...]